HISTORISCH MUSEUM DE BEVELANDEN UitMUNTend  23 mei t/m 26 oktober 2019 UitMUNTend WISSELEXPOSITIES 0113 228 883  info@hmdb.nl Singelstraat 13  4461HZ Goes
HOME EXPOSITIE KINDEREN VERHUUR GROEPEN VRIENDEN INFORMATIE

Sinds munten rond het begin van de jaartelling in onze omgeving voor het eerst algemeen goed werden, zijn ze gebruikt om een boodschap te verspreiden. In samenwerking met het KZGW (Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen) en ter gelegenheid van hun 250-jarig jubileum toont de expositie een bijzondere collectie munten en penningen. De tentoonstelling duurt t/m 26 oktober 2019.

Munten

Wie tegenwoordig een boodschap met de rest van de wereld wil delen doet dit via het internet op facebook of een ander medium. Niets herinnert meer aan vroeger tijden. Is tegenwoordig iedereen na een verkiezing diezelfde dag nog op de hoogte van de machtswisseling, honderd jaar geleden was men daarvoor afhankelijk van de krant, de stadsomroeper of van…. munten.  Munten werden onder andere gebruikt als machtsmiddel of propagandamiddel. Daarnaast zijn er ook munten die bedoeld zijn om aan te geven dat een bepaald persoon de scepter binnenkort zou gaan overnemen. Ook werd in tijden van onrust het zogenaamde noodgeld geslagen. Dit omdat het vaak ontbrak aan munten en muntmetaal. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de plakken van Middelburg en Zierikzee geslagen tijdens het beleg aldaar.


2019: het jaar van het Zeeuws Genootschap

In 2019 bestaat het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Zeeuws Genootschap) 250 jaar. Het Genootschap bezit een prachtige collectie museale voorwerpen, waarvan het oudste deel (verzameld van 1769 tot 1804) en vele andere topstukken in 2017 door de Minister van OCW zijn aangewezen tot beschermd cultuurgoed. De collectie omvat vele schilderijen, prenten, kaarten, boeken, manuscripten, archeologische voorwerpen, fossielen, munten, penningen en andere kunstvoorwerpen.

Het Zeeuws Genootschap is springlevend, geniet een reputatie tot ver over de provinciegrenzen en is de op één na oudste wetenschappelijke organisatie in Nederland.


Foto’s uit de collectie van KZGW

Bekijk alvast de twee
Introductiefilmpjes hierboven