Home

Tijden en prijzen

Informatie

Contact

Wisselexposities

Groepsarrangementen

Bezoekvoorwaarden

English France Deutsch

Steun het museum en koop hier uw boeken

Vrienden v/h museum

Werken in het museum

Museumwinkel

Kids/ Educatie

Klederdracht

Stad Goes

Merklappen

Waar Wezen Waren

Watersnoden

Schutterij

Exposities:

Archief Exposities

Voor schoolgroepen zijn de volgende educatieve programma’s beschikbaar. Het zijn programma’s waarvan de looptijd onbeperkt is.

Nieuw !

Historisch Museum De Bevelanden en het Gemeentearchief Goes komen voor het schooljaar 2012-2013 met een nieuw educatieprogramma over het Slot Oostende voor de groepen 6 t/m 8 van de basisschool.


Het programma duurt van 09.00 - 11.30 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:


Basisonderwijs:

  1. Slot Oostende - voor de groepen 6, 7 en 8
  2. Stadsgeschiedenis - voor de groepen 6, 7 en 8
  3. Stadsverdediging – voor de groepen 6, 7 en 8
  4. Blinken en Verzinken – voor de groepen 7 en 8
  5. Weeshuisprogramma – voor de groepen 5 t/m 8


Voortgezet onderwijs:

  1. Stadsverdediging – voor het 1e en 2e leerjaar
  1. City walk, subject: former City Defence - approx. one hour, English-speaking museum guides
  2. Blinken en Verzinken – voor het 1e en 2e leerjaar
  3. Kunstbeschouwing: een oriëntatie op de schuttersstukken - voor de vakken beeldende vorming/CKV


Voorbereiding en verwerking:

Het verdient aanbeveling het bezoek op school voor te bereiden. Daarvoor zijn lesbrieven beschikbaar. Ook zijn er verwerkingslessen beschikbaar.

U treft de lesbrieven en verwerkingslessen aan als pdf-bestanden.

Schoolbezoeken zijn altijd op afspraak; voor de basisscholen vinden die plaats op dinsdag- en donderdagochtend. Iedere schoolgroep krijgt begeleiding van museummedewerkers. De school dient zelf ook zorg te dragen voor tenminste twee begeleiders op iedere groep. Voor de basisschoolgroepen worden de programma’s standaard aangeboden met een tussenpauze. De leerlingen nemen zelf drinken voor in de pauze mee. U kunt voor informatie en afspraken contact opnemen met Lenie Welten. Zij is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur. Telefoon: 0113-228883, e-mail: educatie@hmdb.nl

Educatie